• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą

Fizjologiczny i psychologiczny wpływ oddziaływania termicznego na strażaków instruktorów

23 Maja 2016

(Physiological and psychological responses in Fire Instructors to heat exposures), P.W. Watt, A.G.B. Willmott, N.S. Maxwell, N.J. Smeeton, E. Watt, A.J. Richardson, „Journal of Thermal Biology” 58/2016, s. 106-114.

Na świecie od lat praktykuje się szkolenia w warunkach symulujących rzeczywiste warunki pożarowe. Także PSP za sprawą aktywności grupy pasjonatów zintensyfikowała w ostatnim czasie szkolenia w tym zakresie. Prezentowany artykuł koncentruje się na instruktorach, którzy w trakcie tego typu szkoleń są wielokrotnie narażeni na oddziaływanie znacznego strumienia cieplnego. Czy może to mieć negatywne konsekwencje dla zdrowia? Naukowcy z Wielkiej Brytanii poddali szczegółowym badaniom instruktorów prowadzących szkolenia z zakresu pożarów wewnętrznych. Analizowali zarówno czynniki fizjologiczne (badania krwi), jak i psychologiczne (percepcja, poziom zmęczenia itp.). Autorzy dokładnie wyjaśnili, na czym polegają poszczególne badania.

Eksperymenty zajęły 11 tygodni. Wyłoniono dwunastu instruktorów, dzieląc ich na dwie równe grupy - jedna została grupą kontrolną. Grupa badawcza poddawana była badaniom na początku siedmiotygodniowej przerwy w szkoleniach z technik zwalczania pożarów wewnętrznych i na jej końcu. Później następował okres czterech tygodni szkolenia podstawowego strażaków, w którym każdy z instruktorów prowadził 15 szkoleń w warunkach pożarowych. Badania przeprowadzano na początku i na końcu każdego ćwiczenia. Artykuł powinien stanowić punkt wyjścia do oceny rzeczywistego ryzyka zawodowego dotyczącego strażaków instruktorów w szkoleniach z pożarów wewnętrznych.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

maj 2016

do góry