• Tłumacz języka migowego
Piszą za granicą Waldemar Jaskółowski, Jacek Rus

Długofalowe skutki ekspozycji na warunki pożaru - przegląd zagadnienia

16 Sierpnia 2022

Artykuł stanowi przegląd dotychczasowych badań naukowych poświęconych długofalowym skutkom ekspozycji na pożar. Autorzy skupili się na pożarach wielkopowierzchniowych obszarów naturalnych (tzw. wildfires) i ich długoterminowym wpływie na zdrowie człowieka.

W artykule uwzględniono 17 badań, obejmujących między innymi analizy opisowe oraz kryteria oceny wpływu na zdrowie. Autorzy przyjrzeli się takim czynnikom, jak śmiertelność, zwiększona zachorowalność, choroby układu oddechowego, układu krążenia, nowotwory, uszczerbek na zdrowiu psychicznym oraz innym negatywnym skutkom zdrowotnym. Jeśli było to możliwe, ustalili i opisali także koszty opieki zdrowotnej.

Jak się okazało, badania zawierały analizy problemu różnej jakości merytorycznej. Najwięcej wyników odnosiło się do zwiększonej śmiertelności populacyjnej spowodowanej narażeniem na ekspozycję gazów pożarowych. W badaniach zaobserwowano również zwiększoną zachorowalność na choroby dróg oddechowych oraz korelację ekspozycji z powstawaniem różnego rodzaju nowotworów. Autorzy stwierdzają, że badania prowadzone w przyszłości powinny opierać się na danych demograficznych, aby można było ocenić wpływ pożarów wielkopowierzchniowych na ludność w krajach o niskich i średnich dochodach.

 

Long-term health effects of wildfire exposure: A scoping review, Emily Grant, Jennifer D. Runkle, The Journal of Climate Change and Health 2022, 6

Waldemar Jaskółowski Waldemar Jaskółowski
Jacek Rus Jacek Rus

st. kpt. Jacek Rus pełni służbę w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi

do góry