• Tłumacz języka migowego
Różności

Zmiany kadrowe

4 Października 2016

6 pw rektor Kepka

Bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, profesor SGSP, został z dniem 15 września powołany na stanowisko rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Jest absolwentem SGSP (1998), doktorem nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe (2007), doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie (2016), specjalistą z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego i zarządzania ryzykiem. Od września 2016 r. pełnił funkcję prorektora ds. naukowo-dydaktycznych i studenckich SGSP. Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP. Wcześniej kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Jest ekspertem NATO ds. opracowania metodyki oceny ryzyka i podatności na zagrożenia ze strony czynników chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i promieniotwórczych w ramach Civil Emergency Planning (CEP), wykładowcą zarządzania kryzysowego i projektowania systemów bezpieczeństwa, systemów informacji przestrzennych oraz metod ilościowych i jakościowych analizy ryzyka. Autor monografii i kilkudziesięciu artykułów z zakresu bezpieczeństwa cywilnego.

wrzesień 2016

do góry