• Tłumacz języka migowego
Różności

Bezpieczne miasto

4 Października 2016

zdjęcie książki

Współczesne obszary miejskie stoją przed licznymi wyzwaniami i potencjalnymi zagrożeniami. Dane Banku Światowego za rok 2014 wskazują, że w miastach zamieszkiwało 53 proc. światowej populacji, przy czym dla państw członkowskich UE wskaźnik ten wyniósł 75 proc. Prognozy długoterminowe zakładają, że odsetek mieszkańców miast w 2050 r. wyniesie 84 proc.! Sytuacja ta bezpośrednio przekłada się na poziom bezpieczeństwa w miastach. Tematyka ta była przedmiotem XXI Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa w Inowrocławiu.

Odzwierciedlenie podejmowanej w trakcie forum problematyki stanowi monografia „Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych. Ochrona ludności i ratownictwo”. Zawiera ona referaty przedstawicieli różnych ośrodków akademickich i ekspertów - praktyków na co dzień zajmujących się medycyną ratunkową, medycyną katastrof, epidemiologią, toksykologią czy naukami o bezpieczeństwie. Składa się z trzech części, w których ujęte zostały poszczególne teksty: Bezpieczne miasto w wymiarze psychologiczno-kulturowym i prawno-instytucjonalnym, Bezpieczeństwo zdrowia publicznego i ratownictwo medyczne oraz Państwowa Straż Pożarna, Policja i Straż Graniczna w aglomeracji miejskiej - doświadczenia własne. Być może ta lektura zainspiruje także naszych czytelników do poszukiwania rozwiązań, które życie w mieście uczynią bezpieczniejszym.

red.

„Bezpieczne miasto w zagrożeniach środowiskowych. Ochrona ludności i ratownictwo”, red. Jerzy Konieczny, Rafał Kamprowski, Poznań - Inowrocław 2016.

wrzesień 2016

do góry