• Tłumacz języka migowego
Różności

Zmiany kadrowe

24 Października 2018

St. bryg. dr inż. Paweł Janik nowym dyrektorem Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – PIB. Został powołany na to stanowisko z dniem 1 października przez ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Paweł Janik był dotychczas dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Politechniki Łódzkiej (studia podyplomowe z informatyki), a także Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (doktorat z ubezpieczeń). Ponadto ukończył wiele krajowych i międzynarodowych kursów oraz szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym oraz ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.

Choć zaczynał służbę w JRG Konin jako specjalista ratownik, większość życia zawodowego poświecił prewencji, przechodząc wszystkie szczeble zawodowe – od oficera ds. kontrolno-rozpoznawczych do dyrektora biura.

Nowy dyrektor CNBOP-PIB ma bogaty dorobek publicystyczny – jest autorem kilkudziesięciu publikacji dotyczących ochrony przeciwpożarowej, przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, oceny ryzyka oraz ochrony ludności. Współwykonawca kilku projektów badawczych krajowych i zagranicznych, a także recenzent projektów naukowo-badawczych oraz kilkunastu publikacji w czasopismach naukowo-technicznych.

red.
październik 2018

do góry