• Tłumacz języka migowego
Różności

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 w SGSP

24 Października 2018

Szkoła Główna Służby Pożarniczej zainaugurowała rok akademicki 2018/2019 w sobotę 29 września. Inaugurację zapoczątkowała msza św., którą odprawiono w bazylice katedralnej pod wezwaniem św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika na Pradze.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku komendantowi głównemu Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu przez dowódcę uroczystości mł. bryg. Tomasza Klimczaka. Po podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrał rektor-komendant nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP. – Kiedy zbieramy się tu, na placu w naszej uczelni, to czujemy, że jest to kolejny ważny etap w naszej historii. Etap kształcenia pożarniczego, który nabiera coraz większego znaczenia w kształtowaniu młodego pokolenia. 1 marca 2019 r. będziemy obchodzili 80. rocznicę pierwszego kursu oficerskiego w murach naszej uczelni – podkreślił rektor-komendant.

Słowa ślubowania wypowiedziało 91 osób zakwalifikowanych na stacjonarne studia I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, a także przedstawiciele osób zakwalifikowanych na I rok niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa dla strażaków w służbie stałej oraz na stacjonarne i niestacjonarne studia I i II stopnia dla osób cywilnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego. W imieniu wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Jarosława Zielińskiego okolicznościowy list odczytał prorektor – zastępca komendanta ds. operacyjnych st. bryg. dr hab. inż. Jarosław Zarzycki. Następnie dr hab. Weronika Jakubczak, prof. SGSP wygłosiła wykład inauguracyjny dotyczący m.in. obrony terytorialnej.

W uroczystości udział wzięli: poseł na Sejm RP Andrzej Melak, sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Tomasz Zdzikot i komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz przedstawiciele środowiska akademickiego z przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – rektorem Politechniki Warszawskiej prof. dr. hab. inż. Janem Szmidtem na czele, a także reprezentanci zaprzyjaźnionych instytucji.

 inauguracja roku akademickiego sgsp fot Tomasz Banaczkowski

red.
fot. Tomasz Banaczkowski
październik 2018

do góry