• Tłumacz języka migowego
Różności

Dąb Papieski w Suwałkach

24 Października 2018

Dąb Papieski

Na placu budowy Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej przy ul. Witosa w Suwałkach w przededniu 40-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Papieskiego wyhodowanego z nasion poświęconych przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Obok dębu został usytuowany obelisk z kamienną płytą.

Symbolicznego wkopania Dębu Papieskiego dokonali goście honorowi: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Wendt, doradca Marszałka Senatu RP Romuald Łanczkowski, kierownik Delegatury Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Suwałkach Jadwiga Milewska, przewodniczący Rady Powiatu Suwalskiego Grzegorz Mackiewicz oraz wicestarosta suwalski Witold Kowalewski

fot. Krzysztof Tomczak KM PSP w Suwałkach
październik 2018

do góry