• Tłumacz języka migowego
Różności

Zawsze na szczycie

20 Grudnia 2015

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wyniki najnowszych badań, z których wynika, że straż pożarna jest instytucją życia publicznego, której Polacy najbardziej ufali w pierwszej połowie 2015 r.

Zaufanie do straży pożarnej deklaruje ok. 94 proc. Polaków. Polacy zawierzyli także pogotowiu ratunkowemu – tak wskazało ok. 84 proc. badanych. Dużym zaufaniem cieszy się wojsko (ponad 72 proc.), policja i kościół (po około 67 proc.). Jak wskazał GUS, poziom zaufania do wybranych instytucji zależny jest od płci i wieku respondentów. Im jesteśmy starsi, tym bardziej ufamy instytucjom. Wyniki pochodzą z II edycji „Badania spójności społecznej”, zrealizowanego w I połowie 2015 r. Wzięło w nim udział 14 tys. osób w wieku od 16 lat.

red.

Grudzień 2015

do góry