• Tłumacz języka migowego
Różności

Nikt tylko my

20 Grudnia 2015

Ochotnicza Straż Pożarna z Nowej Wsi jako jedyna w kraju może pochwalić się posiadaniem dwóch poduszkowców. Od niedawna powód do dumy stanowi też nowy samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, który może pomieścić nawet do 15 t wody oraz 1500 l środka pianotwórczego, a także rozbudowana strażnica. Dobudowany został do niej garaż na dodatkowe pojazdy, wykonano też prace związane z połączeniem nowych i istniejących połaci dachowych. Przed rozbudową powierzchnia garażu wynosiła 80 m2. Po zakończonej inwestycji zwiększyła się o ponad 225 m2. Powstały trzy boksy garażowe.

Z tej okazji w OSP Nowa Wieś odbyły się niecodzienne uroczystości z udziałem licznego grona zaproszonych gości, m.in. Zbigniewa Kaliszyka – członka Prezydium Zarządu Głównego OSP w Warszawie, Zdzisława Sipiery – starosty powiatu pruszkowskiego, Jana Starzyńskiego – prezydenta Pruszkowa, Mirosława Chmielewskiego – pełnomocnika wójta gminy Raszyn, radnych, przedstawicieli jednostek pomocniczych gminy oraz mieszkańców gminy Michałowice. Szczególnie serdecznie powitano przedstawicieli firmy Blachy Pruszyński, której prezes Krzysztof Pruszyński nie odmówił strażakom wsparcia finansowego w tak znaczących inwestycjach, i Pawła Monkiewicza z firmy Monkiewicz, wspierającego rozbudowę strażnicy.

Poświęcenia wozu i nowego obiektu strażnicy dokonał ksiądz kapelan Krzysztof Gołębiewski. Kluczyki do wozu bojowego wraz z życzeniami, aby nowy obiekt służył jak najlepiej, na ręce prezesa OSP Nowa Wieś Jerzego Pokropka przekazał Krzysztof Grabka, wójt gminy Michałowice. Warto dodać, że strażacy z OSP w Nowej Wsi w ostatnim roku wyruszali do akcji 150 razy. 

Uroczystość była znakomitą okazją do uhonorowania najlepszych strażaków. Wręczono im Złoty, Srebrne i Brązowe Medale za Zasługi dla Pożarnictwa, a także Odznaki Strażak Wzorowy.  Kolejnym wyróżnieniem było nadanie Krzyża Koronnego dla mecenasów wielu inicjatyw i przedsięwzięć na rzecz rozwoju bezpieczeństwa w powiecie pruszkowskim. Odznaczeniem tym uhonorowani zostali druh Jerzy Pokropek i druh Andrzej Mąkal. Krzysztofowi Grabce i druhnie Reginie Rokicie został przyznany złoty Honorowy Krzyż „Na Straży”, w podziękowaniu za działalność na rzecz bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej w powiecie pruszkowskim. 

Barbara Olak

fot. Barbara Olak

Grudzień 2015

do góry