• Tłumacz języka migowego
Różności

Witamy w służbie

24 Lipca 2018

W tym roku po uroczystych promocjach w szkołach aspirantów w szeregi korpusu aspirantów wstąpiło 792 techników pożarnictwa.

Tegoroczne egzaminy kwalifikacyjne kończące naukę wyłoniły łącznie 261 absolwentów dziennego studium aspiranckiego (DSA), wśród nich dwie panie, oraz 531 absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego (KKZ). Wśród pododdziałów KKZ znajdowali się żołnierze z Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, ratownicy lotniczych i zakładowych straży pożarnych, oficerowie i aspiranci PSP uzupełniający kwalifikacje oraz ubiegłoroczni słuchacze, którzy zdawali kwalifikację do wykonywania czynności ratowniczych.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik pożarnictwa jest przygotowanie absolwenta szkoły do realizacji zadań w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na stanowiskach przewidzianych dla aspirantów PSP. Każdy słuchacz musi przejść przez dwuletni okres nauki, liczący 1790 godzin realizowanych w systemie czterosemestralnym. Dwa lata intensywnej nauki w szkołach aspirantów to także praktyka zawodowa w szkolnej jednostce ratowniczo-gaśniczej lub codzienna służba w jednostkach terenowych pełnionych w przypadku słuchaczy kursów.

Każdy słuchacz, zarówno DSA, jak i KKZ, po każdym roku nauki zdobywa kolejno kwalifikacje zawodowe. Zakończenie drugiego semestru jest etapem uzyskania kwalifikacji do wykonywania czynności ratowniczych (MS.20. lub Z.22.), a czwartego – kwalifikacji do zarządzania działaniami ratowniczymi (Z.23.).

Kompetencje zawodowe to odpowiednio ugruntowana wiedza, określone umiejętności oraz właściwa postawa. Słuchacz nabiera pełnej świadomości swojej roli zawodowej. Dopiero taki stan rzeczy pozwala na wypełnianie obowiązków zawodowych na odpowiednim poziomie. Im kompetencje są większe, a ich poziom wyższy, tym większy potencjał ma dana osoba, stając się w danej dziedzinie rzemieślnikiem. Osoby, które wykonują zawód technik pożarnictwa, sprawnie wywiązują się z zadań zawodowych, a także charakteryzują się określonym zestawem indywidualnych cech i kompetencji.

W dniach 30 czerwca (SA PSP Kraków), 4 lipca (CS PSP Częstochowa) oraz 6 lipca (SA PSP Poznań) każda ze szkół mogła pochwalić się perfekcyjnie przygotowanymi uroczystościami promocji na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim oraz wręczeniem dyplomów technika pożarnictwa. Ewaluacja efektów kształcenia jest jednakowa dla wszystkich szkół i wyłania również osoby, którym poziom przygotowania zawodowego pozwala zająć pierwszą lokatę wśród absolwentów.

Tegorocznymi prymusami zostali: mł. asp. Adameusz Smaruń – średnia ocen 5,05 (CS PSP Częstochowa), mł. asp. Sebastian Koterbiak – średnia ocen 4,65 (SA PSP Poznań),    mł. asp. Bartosz Wermiński – średnia ocen 4,30 (SA PSP Kraków).

Należy podkreślić, że droga do uzyskania stopnia młodszego aspiranta nie jest łatwa. Wymaga wielu wyrzeczeń w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu – w końcu to służba! Absolwenci w okresie nauki w szkołach zdobyli bezcenne doświadczenie, które już niedługo będą wykorzystywali w swoich jednostkach. Ponadto absolwenci studium dziennego godnie reprezentowali szkoły podczas wszelkich imprez sportowych, szczebla krajowego i międzynarodowego. Są wśród nich zawodnicy sportów pożarniczych, piłki siatkowej, piłki nożnej, tenisa stołowego, sportów wytrzymałościowych, biegacze, ale również honorowi krwiodawcy i dawcy szpiku kostnego, uczestnicy wielu akcji charytatywnych.

Uroczystość promocji i ukończenia szkoły jest ukoronowaniem dwuletniego procesu zdobywania wiedzy i umiejętności. Jest dopiero początkiem wielkiej strażackiej przygody i kariery w szeregach Państwowej Straży Pożarnej oraz kolejnym szczeblem w karierze zawodowej. Fundamentalnymi cnotami strażaka są przecież: patriotyzm, męstwo, uczciwość, odpowiedzialność, solidarność zawodowa, a przede wszystkim zaufanie do kolegów, z którymi w służbie przychodzi podejmować trudne wyzwania ratownicze. To również starania o ciągłe umacnianie zaufania społecznego, które od wielu lat sytuuje straż pożarną na pierwszym miejscu. Z taką postawą utożsamiani są również tegoroczni absolwenci, którym należy życzyć bezpiecznej służby oraz tylu szczęśliwych powrotów z akcji, ilu wyjazdów. Powodzenia!

Tomasz Wiśniewski
fot. Piotr Sowizdraniuk

lipiec 2018

do góry