• Tłumacz języka migowego
Różności

Spotkanie z harcerzami

4 Lipca 2018

W siedzibie Komendy Głównej PSP 22 maja odbyło się spotkanie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego z przedstawicielami organizacji harcerskich.

 Organizacje te reprezentowali przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenia Harcerskiego oraz Skautów Europy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”.

Spotkanie było okazją do omówienia form współpracy Państwowej Straży Pożarnej z organizacjami harcerskimi w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników letniego wypoczynku na obozach harcerskich. Odniesiono się również do problemów związanych z powstaniem okresowego (na czas organizacji obozów letnich) systemu łączności radiowej pomiędzy komendanturą obozu a właściwą terenowo komendą powiatową (miejską) PSP. Dużym ułatwieniem będzie tu przyznanie przez MSWiA częstotliwości dla budowanego systemu łączności radiowej, a także wytyczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla harcerskich obozowisk namiotowych, opracowane w Komendzie Głównej PSP.

Podczas spotkania poruszono także kwestię zaproponowanych przez harcerzy, a podejmowanych przez PSP działań mających na celu wzmocnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami.

Red.

fot. Tomasz Banaczkowski

 

czerwiec 2018 

do góry