• Tłumacz języka migowego
Różności Marta Wawiórko

Warsztaty prewencji społecznej

19 Grudnia 2018

Warsztaty Prewencji Społecznej

 

Wydział Prewencji Społecznej Komendy Głównej PSP zorganizował w dniach 27-29 listopada warsztaty dla wojewódzkich koordynatorów prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej oraz ich zastępców.

Odbyły się one w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu w Łubiance. Celem spotkania było uzupełnienie wiedzy oraz przygotowanie osób zajmujących się prewencją społeczną do realizacji przedsięwzięć wynikających z zadań w tym zakresie.

Jeden dzień warsztatów prowadzony był przez: mł. bryg. dr Izabellę Grabowską-Lepczak, st. kpt. dr Barbarą Szykułą-Piec i kpt. dr Monikę Wojakowską z SGSP, które omówiły blok tematyczny „Teoretyczne aspekty kształtowania bezpieczeństwa w kontekście tworzenia kampanii społecznych”.

Poruszono w nim zagadnienia wykorzystania zasad edukacji dla bezpieczeństwa w kształtowaniu prewencji społecznej, budowania zaangażowania jako komponentu kultury bezpieczeństwa, implementacji modelu zarządzania projektowego w procesie tworzenia kampanii informacyjnych, a także praktycznych aspektów kształtowania bezpieczeństwa w kontekście tworzenia kampanii społecznych.

Przedstawiono także innowacyjne działania w obszarze prewencji społecznej realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, przede wszystkim dotyczące mobilnego symulatora zagrożeń pożarowych i ekologicznych budynku użyteczności publicznej, domku zagrożeń pożarowych oraz modułu zagrożeń na terenach leśnych i akwenach.

Ostatniego dnia warsztatów zorganizowano zajęcia poświęcone teoretycznym podstawom prewencji społecznej w PSP w ujęciu projektowym, które miały charakter ćwiczeń w grupach i dyskusji.

Spotkanie wojewódzkich koordynatorów prewencji społecznej było doskonałą okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, a także omówienia problemów, które napotykają w swojej pracy oraz przedsięwzięciach realizowanych na terenie województwa.

Marta Wawiórko
fot. KGPSP
grudzień 2018

Marta Wawiórko Marta Wawiórko

Marta Wawiórko jest naczelnikiem Wydziału Prewencji Społecznej w Biurze Komendanta Głonwego KG PSP

do góry