• Tłumacz języka migowego
Różności

VIRUS 2019

12 Lipca 2019

Przedstawiciele Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w dniach 15-17 maja brali udział w Międzynarodowych Warsztatach Kół Naukowych VIRUS 2019 na Narodowym Uniwersytecie Służb Publicznych w Budapeszcie. 

Uczelnię reprezentowały trzy studentki Koła Naukowego „Liderzy Bezpieczeństwa” (Aleksandra Woźniak – prezes Koła oraz dwie wiceprzewodniczące – Ada Wróblewska i Klaudia Kurowska) wraz z opiekunką Koła, kpt. dr Moniką Wojakowską. Tegoroczne warsztaty VIRUS zgromadziły przedstawicieli uczelni wyższych z Czech, Słowacji, Chorwacji oraz Polski. Oprócz delegacji SGSP Polskę reprezentowali studenci Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie.

W tym roku program warsztatów obejmował zagadnienia dotyczące zagrożeń bioterrorystycznych. W ramach panelu wprowadzającego poruszono kwestie związane z zarządzaniem sytuacjami awaryjnymi występującymi w krajach uczestników ćwiczeń. Zaprezentowano zbiór dobrych praktyk z zakresu prewencji oraz procedur reagowania na zagrożenia bioterrorystyczne. Każda uczelnia przedstawiła procedury prawne swojego kraju oraz zasady funkcjonowania organizacji bezpieczeństwa w zakresie zwalczania bioterroryzmu w swoim kraju.

Delegacja SGSP dodatkowo zaprezentowała innowacyjny projekt edukacyjno-prewencyjny #Kompetentni #Bezpieczni, skierowany do uczniów szkół licealnych oraz technicznych – młodzieży, która wkracza w życie dorosłe, podejmując decyzje m.in. o studiach, pracy, założeniu rodziny itp.

Kolejnym etapem ćwiczeń było przydzielenie uczestników warsztatów do grup ćwiczeniowych, w ramach których studenci Narodowego Uniwersytetu Służb Publicznych wraz z wykładowcą-koordynatorem zapoznali ich z obowiązującymi na tej uczelni zasadami prowadzenia zajęć dydaktycznych. W ramach zaproponowanych zajęć realizowano założenia operacyjne konkretnych scenariuszy zdarzeń. Dzięki temu uczestnicy mogli doświadczyć praktycznego wymiaru współdziałania jednostek, planowania sił i środków, a także reagowania na zdarzenia i sytuacje kryzysowe. Odpowiednikiem tego typu zajęć w SGSP są zajęcia realizowane w ramach przedmiotu „Symulacyjna gra decyzyjna”, dlatego też uczestnictwo w międzynarodowych ćwiczeniach stało się okazją do uzupełnienia wiedzy, wymiany myśli i spostrzeżeń, a także inspiracji do zmian czy też doskonalenia obecnych działań w SGSP.

Kolejnym punkt programu stanowiło zwiedzanie nowoczesnego kampusu uniwersytetu goszczącego warsztaty. Położony nad jeziorem, jest otwarty dla osób z zewnątrz i oprócz całej niezbędnej do ćwiczeń i szkoleń infrastruktury mieści placu zabaw, kawiarnię oraz boiska i stadninę koni.

Kolejny dzień rozpoczął się od podsumowującej poprzedni dzień konferencji prasowej. Uczestnicy projektu wcielili się w rolę m.in. komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, komendanta głównego Policji, ministra zdrowia. Każdy z nich wypowiedział się o zdarzeniu z perspektywy swojego stanowiska i zadań reprezentowanej formacji mundurowej lub innego podmiotu odpowiedzialnego za działania na rzecz bezpieczeństwa. Następnie odbyło się spotkanie uczestników z przydzieloną wcześniej grupą ćwiczeniową, podsumowujące zdobytą wiedzę. Oficjalne przemówienie jednego z koordynatorów zakończyło szkolenie

Monika Wojakowska / SGSP
fot. arch. SGSP

czerwiec 2019

do góry