• Tłumacz języka migowego
Różności

Bezpieczny przejazd

12 Lipca 2019

Statystyki pokazują, że 99% wszystkich zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych wynika z niewłaściwych decyzji kierowców, dlatego aby unaocznić zagrożenie 14 czerwca 2019 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA zorganizowały pokaz – symulację zderzenia lokomotywy z samochodem osobowym.

Podstawowe błędy prowadzące do tragedii na przejazdach to: ignorowanie znaku „STOP”, przejeżdżanie pod zamykającymi się rogatkami, omijanie półrogatek, blokowanie przejazdu przez wjeżdżanie na tory bez możliwości zjazdu i niewłaściwe zachowanie, gdy auto zostanie unieruchomione na torach.

Wypadki na przejazdach to poniżej 1 proc. wszystkich wypadków komunikacyjnych, lecz trzeba ograniczać ich liczbę. W ostatnich latach dochodziło rocznie do około 200 wypadków, ginęło w nich kilkadziesiąt osób. Każde tego typu zdarzenie, obok podstawowego wymiaru, jakim jest tragedia poszkodowanych i ich rodzin, przynosi straty materialne i angażuje służby ratunkowe. W pierwszych pięciu miesiącach 2019 r. odnotowano 87 wypadków i kolizji na przejazdach i przejściach kolejowych. Zginęło w nich 20 osób, a siedem zostało ciężko rannych.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA realizują największy w historii program inwestycyjny, który dzięki wymianie, remontom i budowie nowych torów, montażu nowoczesnych urządzeń sterowania ruchem bezpośrednio wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa.

Od ubiegłego roku promowana jest tzw. żółta naklejka, której bezpośrednim celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zdarzeń na przejazdach. Na żółtej naklejce umieszczonej na przejeździe widnieją trzy podstawowe dane: indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego, numer alarmowy 112 oraz techniczne numery awaryjne.

Indywidualny numer identyfikacyjny przejazdu kolejowo-drogowego to numer linii kolejowej i jej kilometr. Dzięki niemu podczas interwencji operator numeru 112 szybko lokalizuje przejazd na sieci kolejowej i w terenie. W kilka minut wstrzymany zostaje wówczas ruch pociągów i ograniczona możliwość kolejnej kolizji.

Numer alarmowy 112 służy do zgłaszania wypadków lub awarii samochodu na przejeździe. Numery techniczne „w razie awarii” to numery do informowania dyspozytora kolei na terenie konkretnego zakładu linii kolejowych – o usterce urządzeń, uszkodzeniu oznakowania na przejeździe kolejowo-drogowym, jeśli nie ma bezpośredniego zagrożenia życia.

W przypadku awarii czy zdarzenia na przejeździe po połączeniu z numerem 112 kierowca podaje indywidualny numer identyfikacyjny z żółtej naklejki. Operator numeru 112 powiadamia specjalnie stworzonym łączem służby PKP Polskich Linii Kolejowych SA. Wówczas właśnie wydane zostaje polecenie wstrzymania ruchu pociągów.

red.
fot. Tomasz Banaczkowski

czerwiec 2019 

do góry