• Tłumacz języka migowego
Różności

Umowa z WIHE

5 Lutego 2019

Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski podpisał 3 stycznia umowę z dyrektorem Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii płk. dr. n. biol. Robertem Zdanowskim.

Umowa zawarta została na 2019 r. i dotyczy prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego. Realizacja dokumentu wynika z zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Mówi ono, że w celu dokonania ostatecznej weryfikacji niezidentyfikowanych przesyłek pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia biologicznego komendant główny Państwowej Straży Pożarnej zawiera stosowną umowę z laboratorium mającym możliwości badawcze w zakresie odpowiednich analiz.

fot. arch. KG PSP
styczeń 2019

do góry