• Tłumacz języka migowego
Różności

INSARAG w Polsce

5 Lutego 2019

W Komendzie Głównej PSP i Szkole Głównej Służby Pożarniczej w dniach 14-16 stycznia gościła trzyosobowa delegacja Sekretariatu Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwań i Ratownictwa (INSARAG), której celem było przeprowadzenie uzgodnień dotyczących realizacji Spotkania Globalnego INSARAG w Polsce w 2020 r.

INSARAG to funkcjonująca pod auspicjami ONZ globalna sieć ponad 80 krajów i organizacji, zajmująca się problematyką międzynarodowych działań poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach, przede wszystkim po trzęsieniach ziemi.

Organizacja ta m.in. ustanowiła i na bieżąco aktualizuje minimalne standardy grup poszukiwawczo-ratowniczych wysyłanych do działań zagranicznych oraz metodologię wielostronnej koordynacji operacji ratowniczych.

Podjęte przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązanie do organizacji 3. Spotkania Globalnego INSARAG ma na celu utrzymanie wysokiej oceny i zaufania dla Państwowej Straży Pożarnej w sferze reagowania na zagrożenia w ramach ONZ, a także umocnienie pozycji i rozpoznawalności naszego kraju na arenie międzynarodowej.

Podczas wizyty Winston Chang, który przewodniczył delegacji z Genewy, złożył na ręce gen. brygadiera Leszka Suskiego – komendanta głównego PSP podziękowania za zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej w działania INSARAG.

Komendant główny PSP przybliżył gościom organizację i funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej oraz krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Przedstawił ponadto proponowane kierunki rozwoju międzynarodowych systemów pomocy na wypadek katastrof.

Rola gospodarza 3. Spotkania Globalnego INSARAG jest znaczącym wyróżnieniem dla Polski oraz uznaniem dla aktywności naszego kraju na forum ONZ, potwierdzonej m.in. udziałem grup poszukiwawczo-ratowniczych PSP w zagranicznych operacjach ratowniczych, a także czynnym uczestnictwem ekspertów PSP w tworzeniu standardów międzynarodowych oraz w procesie certyfikacji i podnoszenia potencjału zagranicznych grup poszukiwawczo-ratowniczych.

fot. arch. KG PSP
styczeń 2019

do góry