• Tłumacz języka migowego
Różności

Porozumienia SGSP

5 Lutego 2019

Szkoła Główna Służby Pożarniczej rozwija współpracę w zakresie działalności naukowej, badawczej i rozwojowej – pod koniec ubiegłego roku podpisała porozumienia o współpracy z kilkoma podmiotami.

Uroczyste podpisanie umowy o współpracy z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi (PSE), z udziałem prezesa Zarządu PSE SA Eryka Kłossowskiego i nadbryg. dr. hab. inż. Pawła Kępki, prof. SGSP, rektora-komendanta SGSP, odbyło się 5 grudnia 2018 r. w siedzibie PSE. Porozumienie określa obszary współpracy w zakresie działalności naukowej, badawczo-rozwojowej, a także dydaktycznej i organizacyjnej. Dzięki współpracy PSE uzyskają dostęp do nowocześnie wyposażonych laboratoriów z wysoko wykwalifikowaną kadrą naukową w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia. Studenci i pracownicy SGSP będą zaś mieli m.in. możliwość wizyt studyjnych w obiektach należących do operatora elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) oraz uzyskają wsparcie merytoryczne przy przygotowywaniu prac dyplomowych, warsztatów, konferencji i sympozjów naukowych. – Skuteczne wypełnianie misji operatora systemu przesyłowego w gruntownie zmieniającym się otoczeniu wymaga ciągłego kształcenia kadr i doskonalenia technologii związanych z bezpieczeństwem systemu i infrastruktury elektroenergetycznej. Porozumienie ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej to kolejny krok temu służący. Jestem przekonany, że wymiana doświadczeń i wykorzystanie potencjału organizacyjnego i naukowego PSE i Szkoły Głównej Straży Pożarniczej przyniosą wymierne korzyści dla obu organizacji – podkreślił Eryk Kłossowski. – Zawarcie porozumienia z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi jest odzwierciedleniem misji uczelni – kreowania wiedzy na potrzeby dynamicznego rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych. Dzięki wsparciu merytorycznemu i możliwości wizyt studyjnych wzrośnie efektywność oferty edukacyjnej, odpowiadającej oczekiwaniom rynku pracy – zaznaczył nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka. Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego (OSP) w Polsce. Spółka jest własnością Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. PSE zajmują się przesyłaniem energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju, półka posiada ok. 14,2 tys. km linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

Wspólne projekty badawcze i dydaktyczne oraz dostęp do specjalistycznego sprzętu to zaś najważniejsze zapisy porozumienia SGSP z firmami Gaz-System i Polskie LNG. Dokument umożliwia realizację celów badawczych i rozwojowych, a także organizację ćwiczeń, warsztatów, konferencji i sympozjów naukowych. Dzięki temu porozumieniu sygnatariusze mogą starać się o krajowe i międzynarodowe dofinansowanie wspólnych projektów. Studenci Szkoły Głównej Służby Pożarniczej mają również zagwarantowaną pomoc podczas przygotowywania prac dyplomowych. Porozumienie o współpracy zostało podpisane 17 grudnia 2018 r. przez Pawła Mońkę, dyrektora pionu BHP i ppoż., w ramach pełnomocnictwa Zarządu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA i Polskiego LNG SA oraz nadbryg. Pawła Kępkę, rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej zawarła także porozumienie o współpracy z Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty Lotnicze” i ACS Sp. z o.o. Strony wyraziły potrzebę zapoczątkowania wspólnych działań, polegających m.in. na inicjowaniu współpracy z krajowymi i zagranicznymi jednostkami edukacyjnymi, naukowymi i samorządowymi oraz prowadzeniu wspólnych projektów dydaktycznych, badawczych i rozwojowych. Pracownikom i współpracownikom stron umożliwiono odbycie staży, a studentom SGSP przeprowadzenie praktyk zawodowych. Sygnatariuszami porozumienia są prezes Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” Mariusz Szpikowski, prezes Zarządu ACS Sp. z o.o. Artur Sterkowicz i wiceprezes Zarządu Krystyna Krysztofiak oraz rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej nadbryg. Paweł Kępka.

fot. arch. SGSP
styczeń 2019

do góry