• Tłumacz języka migowego
Różności

Plan z THW

5 Lutego 2019

Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski gościł 11 stycznia delegację z Niemiec: Albrechta Broemme – prezydenta Federalnej Służby Ratownictwa Technicznego (THW) oraz Sebastiana Golda – pełnomocnika Federalnej Służby THW na kraje związkowe Berlin, Brandenburgię i Saksonię-Anhalt.

Głównym punktem wydarzenia było podpisanie dwuletniego Planu współpracy między Państwową Strażą Pożarną a Federalną Służbą THW. Dokument objął m.in. ćwiczenia oraz przedsięwzięcia szkoleniowe realizowane po dwóch stronach granicy. Wspólny udział obu służb w zaplanowanych działaniach pozwoli na wymianę wiedzy, metod działania i doświadczeń, a tym samym na jeszcze lepsze przygotowanie do stawienia czoła codziennym zagrożeniom i poważnym katastrofom.

Federalna Służba THW od wielu lat jest jednym z głównych partnerów zagranicznych Państwowej Straży Pożarnej. Oparta w zdecydowanej większości na wolontariuszach, stanowi istotny element niemieckiego systemu ratownictwa i ochrony ludności. Tylko w 2017 r. wolontariusze THW przeznaczyli łącznie około 680 tys. godzin na misje i inną pomoc techniczną. Organizacja ta jest jednocześnie istotnym członkiem społeczności międzynarodowej, prowadzącym działania ratownicze, humanitarne i rozwojowe w kilku regionach świata.

Przy okazji pobytu w naszym kraju goście złożyli wizytę w nowo tworzonym Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej. Powstaje ono w gruntownie zrewitalizowanej zabytkowej strażnicy przy ul. Marcinkowskiego na Pradze Północ.

Centrum będzie nie tylko źródłem wiedzy historycznej na temat Warszawskiej Straży Pożarnej, ale również przybliży zwiedzającym obraz współczesnej ochrony przeciwpożarowej stolicy. Będzie ponadto stanowiło istotny punkt na mapie inicjatyw prewencji społecznej rozwijanych przez Państwową Straż Pożarną. Delegacji towarzyszył nadbryg. Marek Jasiński, zastępca komendanta głównego PSP.

fot. arch. KG PSP
styczeń 2019

do góry