• Tłumacz języka migowego
Różności Radosław Moraczewski

Sztandary po nowemu

24 Października 2018

Sztandar - wzór

Mamy nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (DzU 2018 poz. 1943). Dokument doprecyzowuje i uszczegóławia wygląd sztandarów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. A głównym jego celem jest wyeliminowanie rozbieżności w ich wyglądzie.

Co się zmieni? Została zawężona paleta kolorów tkaniny, z której zostanie wykonany płat sztandaru. Są to odpowiednio czerwień sygnałowa na stronie głównej i błękit lazur na odwrocie. Zmieni się także hasło na sztandarze. Z dotychczasowego „W służbie Ojczyzny” lub „W służbie Rzeczypospolitej Polskiej” na „W służbie Bogu i Ojczyźnie” lub „Bóg Honor Ojczyzna”. Ponadto rozporządzenie ogranicza umieszczanie na odwrotnej stronie płata sztandaru oznak pożarniczych, dopuszczając tylko znak Państwowej Straży Pożarnej. Została także doprecyzowana kolorystyka drzewca sztandaru (drewno w kolorze ciemny orzech) i jego metalowych elementów (kolor złoty).

Co z dotychczasowymi sztandarami? Będą obowiązywały na mocy dotychczasowych aktów nadania. Przyjęcie takiego rozwiązania z pewnością pozwoli uniknąć kosztów związanych z ich wymianą.

Warto podkreślić, że z uwagi na przedmiot regulacji projekt rozporządzenia konsultowany był z Komisją Heraldyczną przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organizacjami związkowymi reprezentującymi strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Rozporządzenie obowiązuje od 24 października.

Radosław Moraczewski
październik 2018

Radosław Moraczewski Radosław Moraczewski
do góry