• Tłumacz języka migowego

Autor Radosław Moraczewski

Ostatnie artykuły

 • Sztandary po nowemu

  Sztandary po nowemu

  Mamy nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (DzU 2018 poz. 1943). Dokument doprecyzowuje i uszczegóławia wygląd sztandarów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. A głównym jego celem jest wyeliminowanie rozbieżności w ich wyglądzie.

  Dział
  Różności
  Data publikacji
  2018-10-24
wszystkie artykuły autora

do góry