• Tłumacz języka migowego
Różności

Świeżo promowani

1 Września 2015

Na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie w początkach lipca odbyła się uroczysta promocja kadetów XVII turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa.

Promocja poprzedzona została uroczystą mszą św. na Jasnej Górze. Wzięła w niej udział kadra szkoły, absolwenci, zaproszeni goście oraz rodziny i znajomi promowanych. Do promocji przystąpiło 112 absolwentów Dziennego Studium Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej oraz 122 absolwentów kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie technik pożarnictwa, wśród których znalazł się mistrz olimpijski z Soczi w łyżwiarstwie szybkim Zbigniew Bródka. W gronie promowanych były trzy panie. Prymusem został mł. asp. Mateusz Kuzik i mł. asp. Piotr Wróbel – obaj uzyskali średnią ocen 4,76. Funkcję dowódcy kompanii pełnił mł. bryg. Jacek Gawroński. Nominację na stopień młodszego aspiranta wręczył absolwentom komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz. Po uroczystej promocji nowo mianowani otrzymali błogosławieństwo, którego udzielił kapelan krajowy strażaków ks. bryg. Jan Krynicki. Promocję zaszczycili swoją obecnością reprezentanci władz samorządowych Częstochowy. Obecni byli również komendanci wojewódzcy PSP, komendanci szkół PSP, komendanci powiatowi i miejscy PSP, byli komendanci Centralnej Szkoły Aspirantów PSP oraz przedstawiciele służb mundurowych, kuratorium, okręgowej komisji egzaminacyjnej, duchowieństwo, Klubu Generalskiego PSP i uczelni wyższych z kraju i z zagranicy. Na zakończenie uroczystości odbyła się defilada, w której oprócz kompanii szkolnej, kompanii promowanych, wzięła udział po raz pierwszy Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej. Pokaz umiejętności orkiestry wzbudził zachwyt zebranych.

Dariusz Andryszkiewicz

do góry