• Tłumacz języka migowego
Różności

Absolwenci z Poznania

1 Września 2015

Słuchacze Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu (87 absolwentów XXIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz 142 słuchaczy systemu zaocznego) przystąpiło do uroczystej promocji na placu apelowym szkoły 3 lipca. Dwa lata wytężonej pracy i intensywnej nauki zwieńczone zostały awansem na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim oraz uzyskaniem tytułu technika pożarnictwa.

W ceremonii uczestniczyli liczni znamienici goście, m.in. wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka, gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, komendant główny PSP, a także przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji na co dzień związanych ze szkołą, generałowie naszej służby, komendanci wojewódzcy, byli i obecni komendanci szkół pożarniczych. Ceremonia przebiegała przy akompaniamencie Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Za trud włożony w opiekę i kształtowanie postawy zawodowej oraz za rzetelne przygotowanie absolwentów do zawodu technika pożarnictwa podziękował kierownictwu i kadrze dydaktycznej szkoły mł. asp. Przemysław Chmielewski, prymus rocznika.

Tomasz Twardowski
fot. archiwum SA PSP w Poznaniu

do góry