• Tłumacz języka migowego
Różności

Bene Merito dla strażaków

1 Września 2015

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej zostali wyróżnieni Odznaką Honorową „Bene Merito”. Uroczystość wręczenia tego zaszczytnego wyróżnienia odbyła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Nadawane jest ono decyzją ministra spraw zagranicznych RP, za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Uhonorowani zostali komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, jego zastępca nadbryg. Marek Kowalski, dyrektor Biura Logistyki bryg. Zbigniew Sural i zastępca dyrektora KCKRiOL bryg. Mariusz Feltynowski. Odznaki, dyplomy i legitymacje wręczył wyróżnionym podsekretarz stanu ds. współpracy rozwojowej, Polonii i polityki wschodniej Konrad Pawlik. W imieniu uhonorowanych głos zabrał gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Joanna Matusiak
fot. Jerzy Linder

do góry