• Tłumacz języka migowego
Różności

Krakowscy aspiranci

1 Września 2015

Absolwenci Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zostali promowani 10 lipca 2015 r. Uroczystość odbyła się tradycyjnie na placu zewnętrznym szkoły. Poprzedziła ją msza św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Naukę w Szkole zakończyło 88 absolwentów XXIII turnusu Dziennego Studium Aspirantów oraz 76 absolwentów XXXI turnusu zaocznego Studium Aspirantów PSP. W gronie najlepszych słuchaczy dziennych znaleźli się mł. asp. Dawid Borodawko, mł. asp. Mateusz Banaś i mł. asp. Bartłomiej Naściszewski. W imieniu ministra spraw wewnętrznych awanse na pierwszy stopień w korpusie aspiranckim absolwentom Studium Dziennego i Zaocznego wręczył komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Oprócz rodzin absolwentów uroczystość swoją obecnością zaszczyciło wielu znamienitych gości, a wśród nich m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Małgorzata Marcińska, wicewojewoda małopolski Wojciech Szczepanik, przedstawiciele służb współdziałających z PSP oraz Wojska Polskiego, komendanci szkół pożarniczych na czele z rektorem-komendantem SGSP nadbryg. Ryszardem Dąbrową, komendanci wojewódzcy, miejscy i powiatowi PSP.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Medalu Honorowego im. Józefa Tuliszkowskiego st. bryg. w st. spocz. Maciejowi Halocie – jednemu ze współtwórców struktur grup poszukiwawczo-ratowniczych w Polsce. Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom uroczystości udzielił kapelan krajowy strażaków ks. bryg. Jan Krynicki. Na zakończenie uroczystej promocji odbyła się defilada pododdziałów oraz przejazd samochodów pożarniczych. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza.


Jacek Ambrożkiewicz
Fot. D. Mądro

do góry