• Tłumacz języka migowego
Różności

Świętowali z Czechami

20 Grudnia 2015

Delegacja Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, pod przewodnictwem dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Szcześniaka, uczestniczyła w obchodach 70-lecia utworzenia zawodowej straży pożarnej w kraju Hradec Kralove. Udział dolnośląskich strażaków w obchodach rocznicowych jest efektem bliskiej transgranicznej współpracy polskich i czeskich strażaków. Jest ona rozwijana od lat 80., jej intensyfikacja nastąpiła po podpisaniu w 2012 r. „Porozumienia o współpracy i wzajemnej pomocy ratowniczej podczas katastrof, klęsk żywiołowych i innych nadzwyczajnych wydarzeń”. Rok później podpisano kolejny ważny dokument – „Plan ratowniczy udzielania pomocy przez jednostki straży pożarnej obu województw”.

Na mocy tych porozumień realizowane są m.in. wspólne akcje ratownicze, a także ćwiczenia i konferencje. Ratownicy polscy i czescy wspólnie prowadzili poszukiwania osób zaginionych w okolicy Międzygórza. W okresie zimowym polscy strażacy z powiatu jeleniogórskiego pozostawali w gotowości do udzielania wszelkiej pomocy mieszkańcom czeskiej wsi Mała Upa, odciętej od świata przez ogromne zaspy śniegu. Bardzo dobrze rozwija się także codzienne współdziałanie strażaków z Kłodzka i sąsiadującego z nim czeskiego Nachodu. Ale to także realizacja wspólnych projektów unijnych, dzięki czemu obie formacje pozyskały nowoczesny sprzęt ratowniczy. W konsekwencji na obszarach przygranicznych udało się znacząco podnieść poziom bezpieczeństwa.

Wyrazem uznania dla naszych wysiłków na rzecz rozwijania współpracy było m.in. to, że w trakcie uroczystości rocznicowych dyrektor Korpusu Ratowniczo-Pożarniczego kraju Hradec Kralove Frantisek Mencl odznaczył dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP nadbryg. Andrzeja Szcześniaka pamiątkowym medalem.

L.L

fot. archiwum KW PSP Wrocław

Grudzień 2015

do góry