• Tłumacz języka migowego
Różności

Studenci o bezpiecznej przyszłości

23 Maja 2016

„Bezpieczeństwo przyszłości. Człowiek – infrastruktura – środowisko” to pierwsza międzynarodowa studencka konferencja zorganizowana w Szkole Głównej Służby Pożarniczej przez studentów i dla studentów (choć nie tylko).

Została ona podzielona na trzy tytułowe bloki tematyczne. W panelu Człowiek prelegenci zwracali uwagę na kwestię edukacji oraz czynników mogących kształtować bezpieczeństwo w przyszłości, takich jak problemy demograficzne. Panel Infrastruktura był okazją do zaprezentowania istniejących obecnie, bądź nowo projektowanych rozwiązań dotyczących infrastruktury (m.in. bezpiecznych osiedli, czy tzw. smart cities). Pokazano też sposób wykorzystania narzędzi GIS przy planowaniu ewakuacji. W ostatnim bloku tematycznym – Środowisku można było posłuchać wystąpień o wykorzystaniu bezzałogowych systemów latających w czasie katastrof naturalnych, pożarach lasów, wpływie zanieczyszczeń środowiska na stan zdrowia dzieci oraz związku między postępującą urbanizacją a ryzykiem wystąpienia katastrof naturalnych. Równolegle zorganizowana została sesja posterowa.

I choć podczas konferencji mieliśmy do czynienia z istną galopadą wykładów (było ich blisko 20, a prelegent miał maksymalnie 15 min na zaprezentowanie swojego zagadnienia, więc siłą rzeczy pozostawiał słuchaczy w niedosycie informacji), to trudno odmówić przedsięwzięciu świeżości, pomysłowości i zapału. Atutem konferencji były też wystąpienia gości z zagranicy (m.in. Estonii, Ukrainy, Bułgarii, Węgier), którzy zapoznali słuchaczy z rozwiązaniami stosowanymi w ich krajach w ratownictwie i edukacji dla bezpieczeństwa.

Land

fot. Anna Łańduch/ archiwum PP

maj 2016

do góry