• Tłumacz języka migowego
Różności

Poszerzanie horyzontów

23 Maja 2016

Podchorążowie SGSP po raz kolejny uczestniczyli w pięciodniowych szkoleniach na poligonach we Francji, Estonii, Białorusi i w Niemczech. Niezwykle ciekawy i inspirujący był pobyt wVäike-Maarja na północy Estonii. W pobliżu tej miejscowości znajduje się poligon pożarniczy należący do talińskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie.  Podchorążych zakwaterowano w koszarach Akademii i przydzielono im przewodników – Kairia Pruula i Vadima Ivanova.

Powierzchnia poligonu to około 10 km2. Znajdują się tam trzy duże obiekty do pozorowania pożarów wewnętrznych. W ich wnętrzach można zasymulować, w zależności od konstrukcji danego obiektu, realny pożar lub tylko strefę zadymienia. Na terenie poligonu jest też kilka komór rozgorzeniowych, wrak samolotu, gruzowisko do doskonalenia technik poszukiwawczych i wysokościowych. Nie brakuje instalacji służących do transportu paliw, jest także stanowisko do demonstracji pożarów grupy F. Przecinające się drogi asfaltowe umożliwiają odtworzenie na poligonie realnych warunków podczas wypadków samochodowych. Znalazło się tu również stanowisko do pozoracji dachowania samochodu i specjalne ćwiczebne drzwi, służące do doskonalenia technik ich otwierania za pomocą różnych narzędzi.

Pierwszego dnia młodzi adepci pożarnictwa obejrzeli znajdujące się na poligonie instalacje i dostępny sprzęt. Estońscy strażacy zapoznali ich z procedurami stosowanymi na wypadek pożarów grupy F i pożaru samochodu osobowego, a także w sytuacji kolizji. Są one bardzo podobne do tych w Polsce. Kolejnym punktem programu były symulacje dwóch wypadków samochodowych w kilku wariantach ułożenia aut, wymuszających korzystanie z różnych technik ratowniczych. Ćwiczący zostali podzieleni na dwie grupy – jedna pozorowała wypadek, druga podejmowała działania ratownicze.  

8 pw estonia 1

Kolejny dzień rozpoczęła krótka prezentacja na temat metod forsowania przejść. Każdy z podchorążych mógł przetrenować otwieranie drzwi za pomocą sprzętu burzącego na specjalnie przygotowanych do tego celu stalowych drzwiach wykonanych przez pracowników ośrodka. Tego dnia ćwiczący zapoznali się także z procedurami gaszenia pożarów rozlewisk cieczy palnych. Po przygotowaniu tacy o powierzchni 20 m2 poszczególne zastępy przystąpiły do działań gaśniczych. Po ugaszeniu rozlewiska pianą można było przetestować możliwości systemu wodno-pianowego w różnych konfiguracjach, z wykorzystaniem prądownic i wytwornic pianowych. Popołudniowe zajęcia zostały przeprowadzone na trenażerze dymowym (dym teatralny), mającym postać dużego dwukondygnacyjnego budynku z umeblowaniem. Sporym utrudnieniem w prowadzeniu działań były wąskie przejścia do poszczególnych pomieszczeń. Trenażer umożliwiał przećwiczenie wielu różnych założeń.  

Zajęcia odbywające się trzeciego dnia przeprowadzone zostały w warunkach zbliżonych do rzeczywistego pożaru. Podchorążowie szlifowali techniki przeszukiwania pomieszczeń i natarcia na pożar. Ćwiczyli w trenażerach zbudowanych z kontenerów okrętowych. Jeden z  nich był opalany gazem, lecz samo miejsce pożaru i zadymienie symulowały niewielkie ogniska materiałów stałych. Tutaj wykonywali różnego rodzaju rozwinięcia na obie kondygnacje budynku. Następnie realizowali kilka rozwinięć w trenażerze. Można było w nim symulować ogniska pożaru w różnych miejscach, każde kolejne założenie różniło się więc od poprzedniego. Ponadto trenowali metody przeszukiwania pomieszczeń za pomocą kamer termowizyjnych oraz zastosowanie w różnych konfiguracjach wentylacji nadciśnieniowej.

Ostatni dzień na poligonie był jeszcze intensywniejszy.  Estońscy instruktorzy przygotowali komory rozgorzeniowe i przeprowadzili w nich demonstracje rozwoju pożaru i technik operowania prądami wody. Następnie powrócono do zagadnień z ratownictwa technicznego. Podchorążowie na wcześniej przygotowanych samochodach zrealizowali opracowane przez Estończyków scenariusze. Tego dnia zapoznali się także z miejscem przeznaczonym do symulacji katastrof budowlanych oraz z metodami ewakuacji poszkodowanych ze studni za pomocą trójnogu ratowniczego. Ostatniego dnia tego inspirującego pobytu w Estonii zwiedzili kompleks szkoleniowy Akademii Nauk o Bezpieczeństwie w Talinie.

Mateusz Ciżewski, Mateusz Młodzianowski, Remigiusz Popek

fot. arch. SGSP

maj 2016

do góry