• Tłumacz języka migowego
Różności

Semper Fi

23 Maja 2016

Zorganizowany przez Fundację Dorastaj z Nami projekt stypendialny „Misja: Semper Fi – w hołdzie polskim strażakom” zakończyła uroczyście gala w SGSP. W ramach projektu zebrano 25 tys. zł dla dzieci strażaków, którzy doznali obrażeń lub zginęli podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Fundacja Dorastaj z Nami pomaga swoim podopiecznym wyjść z cienia rodzinnej tragedii, jaką jest śmierć lub poważny uszczerbek na zdrowiu jednego z rodziców. Została powołana po to, by dzieci bohaterów mogły zdobyć wykształcenie i bezpiecznie podążać ku dorosłości. Obecnie ma pod swoją opieką czternaścioro dzieci ze strażackich rodzin. To właśnie do nich trafią stypendia ufundowane w ramach Misji: Semper Fi. – Fundacja Dorastaj z Nami obejmuje dzieci opieką w sytuacji, kiedy ich tata lub mama nie wracają ze służby lub wracają poważnie okaleczeni. Chcemy okazać swoją wdzięczność za poświęcenie tych ludzi w szczególny sposób – poprzez wspieranie rozwoju ich dzieci – mówi Magdalena Pawlak, prezes zarządu Fundacji Dorastaj z Nami.

Misja: Semper Fi to nie tylko akcja stypendialna, ale również projekt integrujący środowisko pożarnicze. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Fundacji uczestniczyli w Biegu Konstytucji w Warszawie, Biegu Powstania Warszawskiego oraz Biegu Niepodległości. Latem ubiegłego roku grupa strażaków, która wspierała projekt, wzięła udział w World Police & Fire Games 2015 – Międzynarodowych Zawodach Strażaków i Policjantów. Drużyna zdobyła na zawodach cztery medale. Fundacja pojawiła się również na zawodach Firefighter Combat Challenge w Szczecinie.

Honorowy patronat nad tą szczytną akcją objął komendant główny PSP. Patronat medialny sprawował zaś „Przegląd Pożarniczy”. Stypendia ufundowały: Promat, Mentor, MSA Safety oraz PZL Świdnik SA, firma z grupy Finmeccanica Helicopter Division.

Marta Łącka

fot. Bogdan Romanowski/archiwum PP

maj 2016

do góry