• Tłumacz języka migowego
Różności

Strażackie święto w KG PSP

23 Maja 2016

Z okazji Dnia Strażaka przed siedzibą Komendy Głównej PSP odbył się uroczysty apel.

Wzięli w nim udział m.in.: prezes Rządowego Centrum Legislacji Jolanta Rusiniak, sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński, komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski i jego zastępcy – nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, st. bryg. Marek Jasiński, st. bryg. Krzysztof Hejduk, a także zastępca dyrektora ds. certyfikacji i dopuszczeń w CNBOP-PIB bryg. dr inż. Jacek Zboina, kapelan krajowy strażaków ks. st. bryg. dr Jan Krynicki, dyrektorzy biur i pracownicy KG PSP.Stał się on okazją do wręczenia wyróżniającym się funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym KG PSP awansów na wyższe stopnie służbowe i odznaczeń. Wśród wyróżnionych była nasza redakcyjna koleżanka st. kpt. Anna Łańduch – zastępca redaktora naczelnego „Przeglądu Pożarniczego”, która awansowała na stopień młodszego brygadiera. Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński pogratulował awansowanym i odznaczonym oraz podziękował zebranym za ich codzienną służbę i pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

red.

fot. Piotr Tabencki

maj 2016

do góry