• Tłumacz języka migowego
Różności Lech Lewandowski

Robocze spotkania sąsiadów

24 Sierpnia 2017

Robocze spotkania sąsiadów

Polsko-czeska współpraca transgraniczna straży pożarnych nabiera rozmachu i, co szczególnie cieszy, dokonuje się to na najniższych szczeblach.

Tym samym projekt „Bezpieczne pogranicze”, obejmujący rozmaite dziedziny współdziałania w latach 2016-2019, jest sukcesywnie wypełniany konkretną treścią i przekładany na język praktyki. Dobry tego przykład stanowi m.in. wymiana stażowa, dzięki której wzajemnie poznajemy swoje struktury i ich funkcjonowanie. Ma to oczywiście i ten walor, że możemy wymieniać się rozwiązaniami, które u sąsiadów doskonale się sprawdziły.

Najnowszym przykładem realizacji projektu w dziedzinie wymian stażowych jest przyjazd do KW PSP we Wrocławiu i wybranych jednostek PSP i OSP Dolnego Śląska grupy czeskich strażaków z Pardubic i Liberca. W bogatym programie pobytu naszych kolegów zza miedzy znalazły się liczne wizyty i spotkania, których wspólnym mianownikiem było danie gościom w miarę pełnego obrazu funkcjonowania dolnośląskiej straży pożarnej – zarówno zawodowej, jak i ochotniczej.

W czasie trzydniowego pobytu w Polsce czescy strażacy m.in. zwiedzili siedzibę wrocławskiej JRG 7, w której zapoznali się z wyposażeniem bojowym jednostki oraz jej zapleczem socjalnym. Duże zainteresowanie gości wzbudziło funkcjonowanie Stanowiska Kierowania KW PSP oraz CPR we Wrocławiu. Interesujące okazały się także wizyty w oławskiej KP PSP i w OSP Siedlce. Ich uzupełnieniem były spotkania z kierownictwem dolnośląskiej KW PSP, połączone z przekazaniem informacji na temat organizacji systemu ratowniczego i ochrony przeciwpożarowej w Polsce.

Praktyczna realizacja porozumienia o wymianie stażowej odbywa się także w drugą stronę. W pierwszych dniach czerwca w Pardubicach przebywała grupa dolnośląskich strażaków z KP PSP we Wrocławiu i z KP PSP w Kłodzku. Nasi strażacy: asp. Sebastian Czaicki, st.asp. Piotr Borecki, kpt. Waldemar Olejnik i asp. Sztab. Grzegorz Michałowski szczególnie zainteresowali się czeskim systemem alarmowania, przekazywania i rejestracji podstawowych danych operacyjnych, bez potrzeby komunikacji głosowej. Jak stwierdzili, czeskie rozwiązania pozwalają w znacznym stopniu przyspieszyć i usprawnić wykonywanie standardowych zadań, odciążając tym samym osoby funkcyjne.

Polscy strażacy zgodnie z porozumieniem mogą odbywać staże na terenie czeskich krajów: Pardubice, Liberec, Ołomuniec, Hradec Kralove i kraju morawsko-śląskiego. W maju do Hradec Kralove pojechali z roboczą wizytą kpt. Michał Pięta, asp. Sebastian Kimel, asp. Andrzej Styś i Rafał Wolanowski, reprezentujący wrocławskie CPR. Odwiedzili m.in. komendę w Rychnove, JRG w Dobrusku, a także JRG w Hradec Kralove.

W programach współpracy transgranicznej przewidziano także wspólne szkolenia i ćwiczenia. Warto wspomnieć, że w wybranych jednostkach PSP Dolnego Śląska prowadzone są kursy języka czeskiego. Kwintesencją tych rozmaitych przedsięwzięć są wspólne akcje ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez polskie i czeskie jednostki, które współdziałając znakomicie się uzupełniają i wzmacniają bezpieczeństwo mieszkańców obu krajów z terenów przygranicznych.

Lech Lewandowski
fot. archiwum KW PSP we Wrocławiu
sierpień 2017

Lech Lewandowski Lech Lewandowski
do góry