• Tłumacz języka migowego
Różności Patrycja Pokrzywa

Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą

24 Sierpnia 2017

Strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Bielsku-Białej zorganizowali 8 sierpnia działania profilaktyczne w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Zajęcia były skierowane do młodzieży z Klubu Sportowego Powiśle. W związku z licznymi przypadkami utonięć w Polsce tematem przewodnim były zagrożenia związane z wypoczynkiem nad wodą, a także sposoby udzielenia pierwszej pomocy osobie podtopionej.

Głównym celem spotkania było upowszechnianie wśród młodych ludzi wiedzy na temat ratownictwa wodnego oraz kwestii związanych z bezpieczeństwem nad wodą. Strażacy podczas pogadanki instruowali dzieci, jak zachować się w obliczu niebezpieczeństwa i jak używać numerów alarmowych. Kolejnym punktem spotkania były pokazy ratowania osób tonących za pomocą sprzętu dostępnego na kąpieliskach, ewakuacji osób poszkodowanych na brzeg oraz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci miały również możliwość praktycznego użycia sprzętu do ratownictwa wodnego – rzutu kołem ratunkowym i rzutką linkową. Pokazy, w których wzięło udział około 20 dzieci, przeprowadzono na terenie Ośrodka Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie.

Spotkanie wpisało się w ogólnopolską kampanię społeczną „Kręci mnie bezpieczeństwo”, będącej inicjatywą ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka i realizowanej przez służby podległe MSWiA. Akcja ta skierowana jest głównie do młodych ludzi. Strażacy PSP w jej ramach przybliżają zagadnienia dotyczące bezpiecznego wypoczynku nad wodą, bezpieczeństwa pożarowego w lasach oraz w trakcie prowadzenia prac polowych w gospodarstwach rolnych. Zapoznają także uczestników z pracą strażaka i jego rolą w systemie bezpieczeństwa.

Patrycja Pokrzywa

 sierpień 2017

Patrycja Pokrzywa Patrycja Pokrzywa
do góry