• Tłumacz języka migowego
Różności Wojciech Miciuła

Jubileusz upamiętniony w rzeźbie

24 Sierpnia 2017

Niecodzienne wydarzenie miało miejsce w Woli Gułowskiej (woj. lubelskie). Odbył się tam Ogólnopolski Plener Rzeźbiarski, który był formą uczczenia jubileuszu 25-lecia istnienia Państwowej Straży Pożarnej.

Plener zorganizowany został przez Komendę Wojewódzką PSP w Lublinie oraz Dom Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, a patronat honorowy nad nim objął m.in. komendant główny PSP. W plenerze wzięli udział rzeźbiarze ludowi, którzy w ciągu kilku dni wykonali prace o tematyce związanej ze św. Florianem. Plener miał charakter otwarty. Każdy z odwiedzających Dom Kultury mógł przyjrzeć się pracy rzeźbiarzy. Miejsce jego organizacji nie było przypadkowe, gdyż to właśnie w Woli Gułowskiej i w gminie Adamów znajduje się najstarszy w powiecie łukowskim ośrodek rzeźby ludowej. W trakcie uroczystego zakończenia pleneru artyści zaprezentowali swoje dzieła, zostali też uhonorowani pamiątkowymi statuetkami i nagrodami przez wicewojewodę lubelskiego Roberta Gmitruczuka, lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorza Alinowskiego, starostę łukowskiego Janusza Kozioła oraz komendanta powiatowego PSP w Łukowie st. bryg. Tomasza Majewskiego. Rzeźby autorstwa Mariusza Opoki, Andrzeja Mirończuka, Krzysztofa Grodzickiego, Arkadiusza Grodzickiego, Krzysztofa Pycki, Jolanty Kędzierskiej, Tadeusza Adamskiego, Grzegorza Adamskiego i Adama Wydry można było również obejrzeć w holu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na poplenerowej wystawie.

Wojciech Miciuła,
fot. archiwum Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej.

 sierpień 2017

Wojciech Miciuła Wojciech Miciuła
do góry