• Tłumacz języka migowego
Różności

Podziękowania dla służb

28 Lipca 2017

Jarosław Zieliński, sekretarz stanu w MSWiA, podziękował służbom za profesjonalne zabezpieczenie ostatnich wydarzeń publicznych, które miały miejsce w Polsce, a w tym wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa oraz Global Forum, które odbyły się 6-7 lipca br. w Warszawie.

Minister Jarosław Zieliński pogratulował przedstawicielom służb MSWiA i służby medycznej znakomitej współpracy podczas tych wydarzeń. Warto podkreślić, że nie doszło wówczas do żadnych poważnych incydentów. Spotkanie było również okazją do podsumowania doświadczeń, które wynikają z dotychczasowej współpracy służb przy zabezpieczaniu tego rodzaju przedsięwzięć. Uczestnicy spotkania krótko przedstawili najważniejsze aspekty takich zadań oraz wskazali elementy, które mogą wymagać dodatkowych uzgodnień. Przedstawiciele Departamentu Zdrowia MSWiA podali informacje na temat zabezpieczania medycznego przedsięwzięcia oraz dane dotyczące liczby interwencji medycznych, w szczególności na placu Krasińskich w trakcie przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa. Minister Jarosław Zieliński docenił profesjonalizm przygotowania zabezpieczenia obu wydarzeń. Wychodząc zaś naprzeciw postulatom uczestników spotkania, pozytywnie odniósł się do pomysłu organizacji grup zadaniowych przedstawicieli służb, które w przypadku tego typu przedsięwzięć mogłyby koordynować na roboczo działania w poszczególnych obszarach zabezpieczenia, np. pirotechniczne. Na spotkaniu obecni byli m.in.: komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, komendant główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk i gen. Tomasz Miłkowski, szef BOR.

red.
fot. Sławomir Brandt

lipiec 2017

do góry