• Tłumacz języka migowego
Różności

Jak się rodzi legenda

28 Lipca 2017

Pierwsza na ziemiach polskich ochotnicza straż pożarna, czyli utworzona w 1845 r. Straż Ogniowa w Poznaniu, liczyła 120 osób.

Dwa lata później zorganizowano przy niej oddział o charakterze zawodowym, w którego skład wchodziło już 25 osób, umundurowanych i wyposażonych w osobisty sprzęt ochronny. Aby strażacy mogli działać sprawnie, konieczne było uruchomienie siedzi hydrantowej należącej do władz państwowych. I właśnie przy okazji budowy tej sieci władze pruskie złożyły władzom miasta propozycję założenia zawodowej formacji straży.

I tak właśnie zaczyna się historia pierwszej zawodowej straży pożarnej w Poznaniu. Powstała 10 grudnia 1877 r. Służbę w niej pełniło dwunastu strażaków – to właśnie oni stali się inspiracją dla tytułu publikacji jubileuszowej z okazji 140 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu pt. „Na początku było ich dwunastu”.

Autorzy zabierają czytelników na nietuzinkową wycieczkę w przeszłość. Nie tylko przedstawiają, w jaki sposób rozwijały się struktury straży pożarnej, jak poszerzał się zakres zadań, w jaki sposób postrzegano kształcenie strażaków i jak zmieniał się wykorzystywany przez nich sprzęt, lecz także dość nietypowo osadzają tę historię w architektonicznej przestrzeni miasta.

„Na początku było ich dwunastu – 14 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Poznaniu” publikacja wydana przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu w roku jubileuszowym 25-lecia powołania PSP.

lipiec 2017

do góry