• Tłumacz języka migowego
Różności

Ratownictwo w morzu... gruzów

1 Października 2015

Na terenie poligonu Wojsk Lądowych w Pstrążu odbyły się warsztaty w zakresie technik i technologii stabilizacji konstrukcji budowlanych dla ratowników niemieckiej Służby Ratownictwa Technicznego THW oraz strażaków PSP. Ich nadrzędnym celem było przygotowanie polskich ratowników do prowadzenia samodzielnych zadań ratowniczych, a jednocześnie do uczestnictwa we wspólnych akcjach ratowników polskich i niemieckich. Ze strony polskiej w szkoleniu uczestniczyli strażacy dolnośląskich jednostek PSP, wchodzący w skład specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego. Byli to członkowie grup z Wrocławia, Wałbrzycha, Lubina i Bolesławca.

Szkolenie, prowadzone w formie zajęć teoretycznych i działań praktycznych, miało specjalistyczny charakter, a jego efektywność została zweryfikowana poprzez sprawdziany wiedzy i umiejętności. W toku szkolenia realizowano m.in. tematy z zakresu: stabilizacji naruszonych konstrukcji budowlanych, wykonywania stabilizacji pionowych, stabilizacji otworów okiennych i drzwiowych. Ćwiczono ponadto rozmaite metody podpierania konstrukcji budowlanych, na przykład za pomocą rusztowań, a także wykonywanie stabilizacji ukośnych. Oczywiście oprócz wiedzy i umiejętności ratowników do prowadzenia takich działań niezbędny jest sprzęt specjalistyczny. Bez wątpienia, ratownicy THW mają zarówno jedno, jak i drugie.

Szczególne zainteresowanie naszych strażaków wzbudził sprzęt do monitorowania odchyleń ścian i całych konstrukcji uszkodzonych budynków. Ratownicy THW przykładają do ścian tzw. pryzmaty i na komputerze precyzyjnie odczytują, czy na przykład dana ściana wykazuje drgania lub jakiekolwiek odchyły.

Doświadczenia z Pstrąża znajdą kontynuację w kolejnych wspólnych szkoleniach, te zaś niewątpliwie przełożą się na wzrost ratowniczej gotowości służb obu państw.

Lech Lewandowski

fot. Małgorzata Downar

do góry