• Tłumacz języka migowego
Różności

Przybyło gwiazdek

25 Maja 2015

Uroczysta promocja oficerska absolwentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej odbyła się 5 maja. Stopień młodszego kapitana PSP otrzymali również absolwenci studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o I stopień oficerski naszej formacji, a także strażacy posiadający wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

W uroczystości odbywającej się tradycyjnie na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, m.in.: prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, posłowie na Sejm RP, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz i jego zastępcy, rektor-komendant SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa, generałowie -˜byli komendanci główni PSP, szefowie służb mundurowych, komendanci wojewódzcy i szkół PSP. Licznie przybyły rodziny i bliscy promowanych.

Zebranym towarzyszyły pododdziały Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie i Poznaniu, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Policji, Straży Granicznej i Związku OSP RP. Oprawę muzyczną zapewniła orkiestra reprezentacyjna Wojska Polskiego.

Na I stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej zostało promowanych: 63 absolwentów stacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, 13 absolwentów stacjonarnych studiów II stopnia, 106 absolwentów niestacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie stałej, 16 absolwentów studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o I stopień oficerski PSP, 192 strażaków posiadających wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy technik pożarnictwa - łącznie 390 funkcjonariuszy.

Pierwsi błysk generalskiej szabli ujrzeli najlepsi absolwenci pożarniczej Alma Mater. W roku akademickim 2014/2015 byli to: st. ogn. pchor. mgr inż. Łukasz Zubek (najwyższą średnia na stacjonarnych studiach II stopnia - 4,82), st. ogn. pchor. inż. Piotr Pszeniczny (najwyższa średnia na stacjonarnych studiach I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej - 4,56), asp. inż. Piotr Knysak (najwyższa średnia na niestacjonarnych studiach I stopnia dla strażaków w służbie stałej - 4,21).

Podczas uroczystości złożone zostały wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Promocję zakończyła defilada pododdziałów.

Uroczystość promocji oficerskiej została poprzedzona obchodami Dnia Strażaka 4 maja, podczas których władze SGSP oraz delegacje studentów złożyły kwiaty pod tablicą pamiątkową płk. poż. Krzysztofa Smolarkiewicza, a następnie w bazylice katedralnej św. Floriana i św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze odprawiona została msza święta.

JL
fot. Jerzy Linder

do góry