• Tłumacz języka migowego
Różności

Przewodzimy

23 Maja 2016

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyło się seminarium dla ekspertów z krajów Rady Państw Morza Bałtyckiego, zorganizowane przez Komendę Główną PSP w ramach polskiego przewodnictwa w tej organizacji. Temat wydarzenia nawiązywał do priorytetu polskiej prezydencji, jakim jest wykorzystanie zasobów ratowniczych zdolnych do działań międzynarodowych w regionie Morza Bałtyckiego. Odnosił się również do ostatnich doświadczeń z katastrof międzynarodowych na świecie, w tym długotrwałych misji ratowniczych i pomocy humanitarnej, które na krajach udzielających pomocy wymusiły zaangażowanie ekspertów i zasobów rzeczowych spoza wiodących służb ratowniczych (m.in. epidemia wirusa Ebola w Afryce, kryzys humanitarny w związku z napływem uchodźców i migrantów w Europie, zagrożenia dla środowiska).

Uczestnicy seminarium porównywali doświadczenia poszczególnych państw m.in. w zakresie identyfikacji i przygotowania zasobów krajowych do działań międzynarodowych, ich utrzymania i odtwarzania po akcji, a także nawiązywania partnerstw międzyinstytucjonalnych, w celu powiększenia wachlarza oferowanej pomocy. Taka wymiana doświadczeń i dobrych praktyk pozwoli usprawnić krajowe rozwiązania w zakresie przygotowania do operacji zagranicznych, szczególnie w kontekście wysyłania ekspertów i pomocy rzeczowej w ramach Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności. Wyniki seminarium zaprezentowane zostaną w czerwcu na 14. Posiedzeniu Dyrektorów Generalnych Ochrony Ludności RPMB, które odbędzie się w Gdańsku.

Do założonej w 1992 r. Rady Państw Morza Bałtyckiego należy jedenaście państw i Komisja Europejska. Organizacja prowadzi działalność w ramach trzech wiodących obszarów: Tożsamość regionalna, Zrównoważony i prosperujący region oraz Bezpieczny region.

Adrian Bucałowski

maj 2016

do góry