• Tłumacz języka migowego
Różności

Przemiany

1 Września 2015

Państwowa Straż Pożarna w trakcie swojego 20-letniego funkcjonowania przeszła niebywałą ewolucję.

Ten proces najwyraźniej uwidocznił się chyba w wyposażeniu PSP. Nowym wyzwaniom musieli stawić czoła nie tylko ludzie, lecz także sprzęt – pojazdy, środki ochrony indywidualnej, baza lokalowa. Nowe technologie, nowe materiały i nowe rozwiązania konstrukcyjne… Retrospektywę tych 20 lat znajdziemy w książce „Logistyka”, opracowanej przez znawców techniki pożarniczej i logistyki w PSP.

Wydawnictwo składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej omówiono wybrane gałęzie logistyki w PSP. W poszczególnych rozdziałach scharakteryzowane zostały m.in. środki ochrony indywidualnej, pojazdy pożarnicze i wyposażenie, gospodarka transportowa i zaplecza techniczne, infrastruktura budowlana, a także zasady i tryb finansowania jednostek organizacyjnych PSP od początku jej powstania aż do teraz. Druga część to album prezentujący starannie dobrany i często unikatowy materiał zdjęciowy, dokumentujący inwestycje w poszczególnych województwach. Zdjęcia przedstawiające sprzęt specjalistyczny, zestawienia w postaci tabel i wykresów dopełniają całości.

Pozycję tę polecam szczególnie osobom, które interesują się tym złożonym obszarem funkcjonowania PSP.

„Logistyka”, praca zbiorowa, Komenda Główna PSP we współpracy z Fundacją Edukacja i Technika Ratownictwa, Warszawa 2015.

do góry