• Tłumacz języka migowego
Różności

Prewencja dla szkół

21 Lutego 2016

W Centralnej Szkole PSP w Częstochowie zorganizowana została konferencja „Szkoła dla szkół – wspólnie zgaśmy ryzyko. Czujka dymu i czujnik tlenku węgla realnym wyborem bezpieczeństwa”. Konferencję otworzył komendant CS PSP st. bryg. dr inż. Marek Chmiel. Każdy z obecnych na konferencji przedstawicieli częstochowskich placówek oświatowych otrzymał czujkę dymu i czujnik tlenku węgla. Dzięki temu w szkołach będzie można propagować wiedzę na temat przeciwdziałania zatruciom tlenkiem węgla. W trakcie konferencji st. kpt. Paweł Liszaj z Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie podsumował akcję „Zgaś Ryzyko”, przeprowadzoną na terenie miasta  w sezonie grzewczym 2014/2015. 

Co roku w wyniku pożarów i zatruć tlenkiem węgla ginie w Polsce około 600 osób, a kolejnych kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu. Paradoksalnie najwięcej, bo aż 80% wszystkich ofiar śmiertelnych ginie w obiektach mieszkalnych, czyli tam, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej. Zmniejszenie tych tragicznych statystyk stanowi trudne wyzwanie, gdyż mieszkania i domy prywatne pozostają praktycznie poza nadzorem służb publicznych. Doświadczenia wielu państw potwierdzają, że obniżenie liczby ofiar pożarów oraz zatruć tlenkiem węgla, choć trudne, jest jednak możliwe. Do najbardziej sprawdzonych, skutecznych i niedrogich metod należy instalowanie w mieszkaniach czujek dymu i czujników tlenku węgla. Upowszechnienie tego rozwiązania wymaga jednak intensywnych i skoordynowanych działań wielu instytucji publicznych. Miejmy nadzieję, że częstochowska konferencja zdecydowanie zwiększy świadomość zagrożenia wśród pracowników szkół, a także uczęszczających do nich dzieci, a poprzez nie do ich rodziców Słuchaczami konferencji byli dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie częstochowskich placówek oświatowych od przedszkola do liceum. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele Policji, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej, ochotniczych straży  pożarnych, Urzędu  Miasta i Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

Dariusz Andryszkiewicz

fot. Dariusz Andryszkiewicz

Luty 2016

do góry