• Tłumacz języka migowego
Różności

Zmiany w województwach

21 Lutego 2016

Mł. bryg. Stani5 pw Nowaksław Nowak został powołany na stanowisko małopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. W 1989 r. ukończył Szkołę Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, a w 2002 r. Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania bezpieczeństwem Akademii Krakowskiej im. A. F. Modrzewskiego i studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi w SGSP. Zawodowo związany ze strażą pożarną w Krakowie, pełnił funkcje m.in. zastępcy dowódcy JRG, starszego specjalisty w Wydziale Operacyjnym KW PSP w Krakowie i oficera operacyjnego województwa. W 2006 r. powołany został na stanowisko zastępcy komendanta miejskiego PSP w Krakowie. Odznaczony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

5 pw WendtBryg. Jarosław Wendt został nowym komendantem wojewódzkim PSP na Podlasiu. W 1995 r. ukończył SGSP. W latach 1999-2011 był dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Suwałkach, a także członkiem i dowódcą Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego przy tamtejszej KM PSP. Od 2011 r. pełnił funkcję komendanta powiatowego PSP w Augustowie. Ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku. Od 1995 r. jest członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Suwałkach i nieetatowym wiceprezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Augustowie. Odznaczony m.in.: złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

5 pw KucharskiBryg. Marek Kucharski został powołany na stanowisko opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Absolwent Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie (1993) i SGSP (1998).  Ukończył studia magisterskie o specjalności zarządzanie i marketing w przemyśle na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a także studia podyplomowe, m.in. w zakresie administracji publicznej oraz zapobiegania pożarom i awariom. Od 1999 r. związany zawodowo z Komendą Powiatową PSP w Krapkowicach, w której zajmował stanowisko starszego specjalisty ds. kontrolno-rozpoznawczych. W 2011 r. został powołany przez opolskiego komendanta wojewódzkiego PSP na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Krapkowicach. Od 2013 r. ma uprawnienia rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Odznaczony m.in.: złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę”.

5 pw AlinowskiBryg. Grzegorz Alinowski został powołany na stanowisko lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP. W 1995 r. ukończył SGSP w Warszawie, uzyskując tytuł magistra inżyniera pożarnictwa. Absolwent studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego na Uniwersytecie Warszawskim. Od początku służby związany zawodowo ze strażą pożarną w Lublinie. W latach 1999-2006 dowódca JRG w Lublinie, potem – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miasta Lublina. W 2013 r. ponownie objął stanowisko dowódcy JRG. Wielokrotnie odznaczany, m.in.: złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, srebrnym medalem „Za Długoletnią Służbę”, brązową odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”.

5 pw KoniecznySt. bryg. Adam Konieczny został powołany na stanowisko dolnośląskiego komendanta wojewódzkiego PSP. Absolwent SGSP (1994) i studiów podyplomowych „Zarządzanie w stanach zagrożeń” na tej uczelni. Pełnił służbę w KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim, a od 1995 r. w KM PSP w Legnicy, na stanowisku dowódcy sekcji, oficera, starszego oficera, zastępcy naczelnika i naczelnika wydziału. Od 2006 r.  był komendantem miejskim PSP w Legnicy. Odznaczony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, brązowym medalem „Za Długoletnią Służbę”, srebrną odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 

Luty 2015

do góry