• Tłumacz języka migowego
Różności

Pożary wewnętrzne

30 Listopada 2015

W Rynie odbyła się trzecia coroczna międzynarodowa konferencja „Pożary wewnętrzne”. W tym roku była ona współorganizowana przez oddział SITP w Olsztynie, olsztyńską KW PSP, CTIF oraz Instytut Badań nad Bezpieczeństwem Strażaków UL (USA).

Pierwszy dzień wypełniły wykłady i prezentacje teoretyczne. Wśród prelegentów znaleźli się uznani światowi i krajowi eksperci, którzy przedstawili uczestnikom całą gamę prelekcji z zakresu badań pożarowych, dydaktyki pożarniczej, prewencji oraz taktyki zwalczania pożarów. Drugiego dnia odbyły się demonstracje praktyczne. Jako pierwszy nastąpił pokaz przepływu gazów pożarowych w obiekcie wielokondygnacyjnym z wykorzystaniem modelu budynku w małej skali. Przy tej okazji zwrócono uwagę na wyzwania, jakie niesie ze sobą modelowanie pożaru w małej skali – skalowane elementy (moc pożaru, temperatura gazów, laminarność kontra turbulentność przepływów itp.) nie charakteryzują się zależnością liniową, więc nie można na podstawie małego modelu wyciągać daleko idących wniosków przystających do skali realnej. Tego dnia odbył się też pokaz technik gaszenia w atrapie budynku w  skali 1:1, gdzie pokazano techniki i metody pozwalające na optymalizację użycia wody i zwiększenie bezpieczeństwa strażaków poprzez zastosowanie wstępnego natarcia zewnętrznego na pożar (tzw. zmiękczanie lub reset pożaru) i natarcie z wykorzystaniem wentylacji (natarcie nadciśnieniowe).

Michael Reick – komendant straży i wykładowca uniwersytecki w Göpingen (Niemcy) oraz Joe Starnes z USA poprowadzili ponadto zajęcia dla uczestników szkolenia uzupełniającego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

Konferencja zgromadziła około 150 osób. Organizatorzy zapowiadają kontynuację tego przedsięwzięcia w kolejnych latach.

Szymon Kokot-Góra

Listopad 2015

do góry