• Tłumacz języka migowego
Różności

50 lat minęło…

30 Listopada 2015

Absolwenci X turnusu Szkoły Oficerów Pożarnictwa (1965-1968) obchodzą w tym roku pięćdziesięciolecie działalności zawodowej w ochronie przeciwpożarowej. Z tej okazji zorganizowano uroczysty zjazd koleżeński w jednym z domów wypoczynkowych w Ciechocinku. Większość absolwentów tego turnusu przebywa już na zasłużonej emeryturze, choć niektórzy są jeszcze aktywni zawodowo i społecznie. Tygodniowy pobyt w Ciechocinku był znakomitym sposobem na wymianę doświadczeń i przywołanie wspomnień z czasów szkoły. Nie sposób nie wspomnieć, że wśród strażackich weteranów dużym zainteresowaniem cieszyły się także codzienne potańcówki,  z których słynie to uzdrowisko.

Turnus X ukończyło i otrzymało pierwsze stopnie oficerskie w KTP dziewięćdziesięciu czterech absolwentów, dwudziestu dziewięciu z nich odeszło już na wieczną służbę. Oficerowie tego turnusu podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali uprawnienia rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Wielu pełniło ważne funkcje w Państwowej Straży Pożarnej: komendanta głównego PSP (gen. brygadier Teofil Jankowski), dyrektora biura w KG PSP (st. bryg. J. Kielin, st. bryg. Z. Sadowski, st. bryg. G. Jezierski), komendanta wojewódzkiego PSP (st. bryg. A. Pietrzak, nadbryg. S. Dyja, st. bryg. W. Rybkowski) oraz głównego inspektora ochrony przeciwpożarowej (J. Łasak, A. Zwierzyński). Absolwenci tego turnusu byli licznie reprezentowani w wojskowej ochronie przeciwpożarowej –  trafiło tam siedemnastu z nich. Wielu zajmowało wysokie stanowiska szefów wydziałów ochrony przeciwpożarowej w rejonowych zarządach kwaterunkowo-budowlanych oraz szefów delegatur Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (płk W. Górski, ppłk G. Zagraba, ppłk A. Kucharski, ppłk Czesław Kałuża, ppłk L. Zamiatowski, ppłk D. Sienkiewicz, ppłk J. Gumny).           

W ramach jubileuszowego zjazdu we wrześniu tego roku absolwenci X turnusu SOP spotkali się na uroczystej tradycyjnej strażackiej kolacji z rektorem-komendantem SGSP nadbryg. Ryszardem Dabrową i wiceprezesem Fundacji Edukacja i Technika Ratownictwa Januszem Jędrzejczykiem.

Jan Kielin

fot. Jan Kielin

Listopad 2015

do góry