• Tłumacz języka migowego
Różności

Unijne podsumowanie

30 Listopada 2015

Podsumowaniu efektów dwóch ważnych dla Państwowej Straży Pożarnej projektów unijnych poświęcona była konferencja, która odbyła się w październiku w Warszawie. Spotkaniu w malowniczej scenerii Arkad Kubickiego (części Zamku Królewskiego) przewodniczył komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz, a o realizacji projektów opowiedział jego zastępca  nadbryg. Marek Kowalski.

Pierwszy projekt to „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” o wartości 186 294 183,02 zł, z dofinansowaniem z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko w wysokości 158 173 458,75 zł. Miał on na celu usprawnienie działań PSP w zakresie rozpoznawania zagrożeń, usuwania ich skutków oraz wzmocnienie systemu ochrony ludności i środowiska naturalnego na obszarze Polski. Pozyskane fundusze umożliwiły zakup specjalistycznego sprzętu do ratownictwa chemicznego i ekologicznego służącego do identyfikowania substancji niebezpiecznych, a na tej podstawie likwidacji skutków zagrożeń naturalnych oraz poważnych awarii chemicznych i ekologicznych.

Drugi projekt – „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” miał wartość 198 537 941,36 zł (dofinansowanie ze środków UE: 168 757 250,15 zł). Jego celem było usprawnienie działań PSP w zakresie prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych na obszarze Polski. W ramach projektu zakupiono samochody i specjalistyczny sprzęt ratowniczy.

W konferencji udział wzięli m.in. przedstawiciele Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Funduszy Europejskich oraz Departamentu Ratownictwa i Ochrony Ludności w MSW, Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departamentu Projektowego w Centrum Unijnych Projektów Transportowych, a także Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Obecni byli również komendanci wojewódzcy i szkół PSP oraz wojewódzcy kierownicy projektów.

Goście mieli możliwość zapoznania się z przykładowymi pojazdami i sprzętem zakupionym w ramach projektów, które były eksponowane u stóp Zamku Królewskiego.

jel.

fot. Jerzy Linder

Listopad 2015

do góry