• Tłumacz języka migowego
Różności

Postępowanie z acetylenem

1 Października 2015

Procesy technologiczne, w których wykorzystuje się acetylen, wiążą się z ryzykiem wystąpienia zdarzeń awaryjnych, pożarów lub wybuchów. Ważne, by strażacy byli jak najlepiej przygotowani do likwidowania zagrożeń z udziałem tego gazu. Pomogą im w tym „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń z udziałem butli z acetylenem”, opracowane przez zespół powołany przez komendanta głównego PSP. Zostały one formalnie zatwierdzone przez zastępcę komendanta głównego PSP nadbryg. Gustawa Mikołajczyka.

„Zasady” są jednym z elementów koncepcji opracowywania i wdrażania zasad oraz procedur ratowniczych w KSRG. Przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa ratowników, a także skuteczności i efektywności prowadzonych przez nich działań. Będą ponadto nieocenioną pomocą w procesie szkolenia i doskonalenia zawodowego strażaków oraz w aktualizacji powiatowych planów ratowniczych.

red.

do góry