• Tłumacz języka migowego
Różności

Ponad granicami

20 Grudnia 2015

Trzecie już posiedzenie komisji ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń, działającej w ramach Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej, odbyło się w Czarnej na Podkarpaciu.

Spotkanie było okazją do podsumowania dotychczasowej współpracy, a także wytyczenia kolejnych wspólnych celów. Stronie ukraińskiej przedstawiono doświadczenia Polski w reformowaniu samorządów oraz podziale kompetencji w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i ochrony ludności w warunkach sytuacji nadzwyczajnych. Omówiono też propozycje zapisu do protokołu XIII posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Międzyrządowej Rady Koordynacyjnej ds. Współpracy Międzyregionalnej. Strona ukraińska wyraziła gotowość rozważenia możliwości współpracy w ramach Partnerstwa Stowarzyszonego. W trakcie spotkania omawiano też propozycję przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń certyfikujących polską i ukraińską grupę poszukiwawczo-ratowniczą zgodnie z wytycznymi INSARAG. Organizowanie tego przedsięwzięcia co 5 lat naprzemiennie po obu stronach granicy byłoby korzystniejsze z uwagi na podział nakładu pracy związanej z jej przygotowaniem, a także mniejsze nakłady finansowe obu stron.

Marcin Betleja

fot. Marcin Betleja

Grudzień 2015

do góry