• Tłumacz języka migowego
Różności

Płońsk ma nową komendę

21 Maja 2019

Siedziba płońskich strażaków jest imponująca. W ramach inwestycji wybudowano: budynek główny składający się z pomieszczeń: administracyjno-biurowych, koszarowych z częścią bytową dla funkcjonariuszy podziału bojowego, warsztatowo-magazynowych, garażowych z 15 miejscami postojowymi dla 10 samochodów ratowniczych, dwóch łodzi ratowniczych i przyczepy transportowej, sali dydaktycznej oraz sanitariatów i pomieszczeń socjalnych.

Obiekt przewiduje się jako miejsce pracy dla 60 osób. Do tego dochodzi boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią, wspinalnie i bieżnię tartanową wykorzystywane do ćwiczeń w sporcie pożarniczym, plac manewrowy zapewniający swobodny ruch pojazdów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych oraz miejsce do ćwiczeń taktyczno-bojowych, a także miejsca parkingowe. Budowa siedziby Komendy Powiatowej PSP oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Płońsku sfinansowana została w ponad 91 proc. ze środków budżetu państwa i w 8,65 proc. ze środków pozabudżetowych. Łączny koszt inwestycji wyniósł 11 448 000 zł.

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku miało miejsce 13 kwietnia. Rozpoczęło się mszą świętą odprawioną w kościele pw. św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku. Po mszy strażacy i zaproszeni goście przeszli z kościoła na plac wewnętrzny nowo wybudowanej komendy, gdzie odbyła się uroczystość otwarcia. Apel rozpoczął się złożeniem meldunku komendantowi głównemu PSP gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu oraz przeglądem pododdziałów. Następnie odegrano hymn narodowy oraz podniesiono flagę państwową.

Aktu otwarcia strażnicy dokonali: wicemarszałek Senatu RP Adam Bielan, poseł na Sejm RP Anna Cicholska, poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk, komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica oraz komendant powiatowy PSP w Płońsku st. bryg. Paweł Jakubowski.

W 2018 r. na terenie powiatu płońskiego miało miejsce 1621 zdarzeń wymagających interwencji jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym 394 pożary, 1137 miejscowych zagrożeń, odnotowano 90 alarmów fałszywych.

fot. Karol Kierzkowski / KW PSP Warszawa

kwiecień 2019

do góry