• Tłumacz języka migowego
Różności

Nowi w szeregach

21 Maja 2019

298 absolwentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP otrzymało w tym roku tytuł magistra inżyniera pożarnictwa lub inżyniera pożarnictwa.

26 kwietnia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów stacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, stacjonarnych II stopnia oraz niestacjonarnych I stopnia dla strażaków w służbie stałej.

Uczestniczyli w niej komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, rektor-komendant SGSP nadbryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP oraz kierownictwo i kadra uczelni, senat SGSP i zaproszeni goście.

W przemówieniu okolicznościowym rektor-komendant wyraził radość, że powiększyło się grono absolwentów SGSP, którzy zasilą szeregi Państwowej Straży Pożarnej i wzbogacą formację dodatkowymi umiejętnościami.

fot. arch. SGSP

do góry