• Tłumacz języka migowego
Różności Anna Maria Sierecka

Pleszewska współpraca

24 Stycznia 2017

Program współpracy Komendy Powiatowej PSP w Pleszewie z lokalnymi przedszkolami i szkołami został przygotowany z myślą o nauczycielach w przedszkolach i klasach 1-3. Jego inicjatorami są dr Anna Sierecka – dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach, komendant powiatowy PSP w Pleszewie st. bryg. Jacek Jarus oraz st. sekc. Mariusz Glapa i str. Anna Cieślak.

Ma on zapoczątkować szerszą współpracę między PSP i pleszewskimi szkołami, dostarczając gotowe sposoby nauki poprzez zabawę. Treści zostały ułożone zgodnie z zasadami stopniowania trudności oraz indywidualizacji pracy z uczniem. Przedszkolaki i uczniowie klas 1-3 odkrywają świat poprzez działanie, obserwację, poszukiwanie i analizowanie, dochodzenie do rozwiązania problemu samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela. Przedsięwzięcie umożliwiło nawiązanie współpracy także między samymi nauczycielami z różnych placówek. Pomaga w tym również uruchomiony blog, na którym mogą wymieniać się pomysłami i propozycjami na ciekawe zajęcia, a także prezentują swoje działania.

Program „Pleszewska straż pożarna w szkołach powiatu pleszewskiego” ma zagwarantować, by zapoznawanie uczniów z tak ważnymi tematami nie ograniczało się tylko do jednodniowej wycieczki do straży pożarnej lub jednodniowych odwiedzin strażaka na lekcji. W programie uczestniczy 13 placówek, 69 nauczycieli oraz ponad 1400 uczniów. Każdego miesiąca nauczyciele za pośrednictwem szkolnych i przedszkolnych koordynatorów przesyłają sprawozdania z przeprowadzonych zajęć, a materiały edukacyjne wypracowane przez nich podczas tych lekcji zamieszczają na stronie straży pożarnej www.pleszew.psp.wlkp.pl, tak by mogli z nich skorzystać nauczyciele w całym kraju.

Anna Maria Sierecka

Anna Maria Sierecka Anna Maria Sierecka
do góry