• Tłumacz języka migowego
Różności Rafał Wróbel

Ochrona infrastruktury krytycznej

3 Sierpnia 2016

Infrastruktura krytyczna to pojęcie odnoszące się do grupy obiektów, urządzeń, instalacji oraz usług wymagających szczególnej ochrony - z uwagi na realizowane funkcje oraz wzajemne zależności. Ochrona ta z zasady opiera się na doświadczeniach, fachowej wiedzy oraz wymaganiach poszczególnych sektorów. Ochrona infrastruktury krytycznej w Polsce, zdefiniowana stosunkowo niedawno, w nowym podejściu zakłada podejście procesowe - obejmujące liczne obszary zadaniowe i kompetencje oraz angażujące wiele zainteresowanych stron.

Analiza literatury przedmiotu wskazuje, że dotychczas żaden z badaczy tej problematyki nie podjął się próby ustalenia, czy istnieje możliwość prowadzenia kontroli przygotowania podmiotów infrastruktury krytycznej w Polsce - i czy w ogóle należy ją prowadzić. Na tym tle publikacja Rafała Wróbla „Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce” wydaje się szczególnie interesująca, a wręcz nieoceniona. Rozstrzygnięcia uzyskane w wyniku przeprowadzonych badań mogą znaleźć szerokie zastosowanie, choćby z uwagi na fakt, że opisywany w książce multimedialny trening decyzyjny stanowi alternatywę w zakresie prowadzenia ćwiczeń w formie gier decyzyjnych. Przyczynia się tym samym do kształcenia umiejętności współpracy, wymiany informacji, budowania świadomości o zagrożeniach i testowania sposobów reagowania na nie.

aw
Rafał Wróbel, „Przygotowanie podmiotów ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce”, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Warszawa 2016.

lipiec 2016

Rafał Wróbel Rafał Wróbel

kpt. dr inż. Rafał Wróbel pełni służbę w SGSP na stanowisku naukowo-dydaktycznym adiunkta oraz kierownika Zakładu Inżynierii Procesów Decyzyjnych na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności

do góry