• Tłumacz języka migowego
Różności

O ważnych sprawach PSP

21 Października 2016

O ważnych sprawach PSP

W Komendzie Wojewódzkiej PSP w Warszawie odbyła się narada kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej - pierwsza z planowanego comiesięcznego cyklu spotkań komendanta głównego PSP z komendantami wojewódzkimi i szkół PSP.

Podczas narady w obecności komendanta głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego oraz jego zastępców: nadbryg. Gustawa Mikołajczyka, st. bryg. Krzysztofa Hejduka i st. bryg. Marka Jasińskiego dyrektorzy biur Komendy Głównej PSP przedstawili najważniejsze zagadnienia, stanowiące priorytety działalności biur, a co za tym idzie Państwowej Straży Pożarnej. Dotyczyły one m.in.: ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, zarządzania kryzysowego w PSP, systemów łączności, jakości kontroli, prewencji społecznej, regulacji prawnych, finansowania ochotniczych straży pożarnych, współpracy międzynarodowej - w tym delegowania przedstawicieli PSP za granicę. Poruszono także sprawy zmian w służbie kandydackiej oraz w kształceniu w zawodzie strażak, dodatkowego zarobkowania funkcjonariuszy PSP, finansowania inwestycji budowlanych, umundurowania, w tym jego właściwej konserwacji, dofinansowywania OSP ze środków firm ubezpieczeniowych, zasad zakupów pojazdów na potrzeby PSP, a także sporządzania, zgodnie z określonymi zasadami, informacji ze zdarzenia.

Kwestią, na którą zwrócono w trakcie narady szczególną uwagę, było zatrudnienie tegorocznych absolwentów SGSP oraz szkół pożarniczych PSP. Z danych KG PSP wynika bowiem, że wystąpiły przypadki zatrudniania ich na niższych co do kwalifikacji stanowiskach, dlatego komendant główny PSP zlecił wykonanie dokładnej analizy w tym zakresie za lata 2012-2015.

brom.
fot. autor

październik 2016

do góry